Trender

I Sverige har antalet listeriafall under de senaste fyra åren legat på en jämn nivå med drygt 40 fall per år.

Inom Europa har konsumentens livsstil förändrats så, att mindre tid finns för matlagning och alltmer färdiglagad mat konsumeras. Detta, samt försäljning av fler rätter med lång hållbarhet, ökar risken för listeriainfektion.

Genom prevention, kontrollåtgärder samt riktad information till riskgrupper är det dock möjligt att minska antalet listeriafall. I Frankrike minskade incidensen trefaldigt då sådana åtgärder infördes.

Antalet utbrott har ökat över tiden i Europa, medan antalet fall per utbrott minskar. Under perioden 1992–1996 då sju utbrott rapporterades i Europa jämfört med 1997–2001 då elva utbrott anmäldes minskade antalet smittade per utbrott från i genomsnitt 57 till 11 personer. De flesta utbrotten förorsakades av färdiga köttprodukter. Den andra stora orsaken till utbrott var ost.

Kön och ålder

Under 2005 inträffade 40 fall av listerios i Sverige. Av dessa var 18 kvinnor och 22 män. Incidensen var 0,5 fall per 100 000 invånare. Två gravida kvinnor fick missfall i vecka 21 respektive 11. I övrigt drabbades de med nedsatt immunförsvar och äldre oftare än andra. Av de insjuknade var 63 procent 65 år eller äldre. Antalet personer som avled inom tre månader från dagen för insjuknandet var femton stycken.