År 2007 rapporterades det högsta antalet fall av listeria­infektion sedan 2001. Totalt anmäldes 56 fall och av dessa hade 48 smittats i Sverige. Flest anmälningar inkom från Västra Götaland och Skåne. 63 % av de inhemskt smittade var män till skillnad från år 2006 då kvinnor dominerande. Åldersgruppen från 70 år och uppåt dominerade bland de insjuknade.

9 personer avled inom 3 månader efter insjuknande, vilket är hälften jämfört med 2006, trots en ökning av det totala antalet fall. Minskningen skulle kunna förklaras med att det var fler fall under 60 år, framförallt bland männen. År 2006 var samtliga män som insjuknade över 59 år, medan 16 var under 59 år 2007.
Antalet fall bland gravida kvinnor ökade under 2007. 5 gravida kvinnor jämfört med en kvinna 2006, och som högst 2 kvinnor per år under tidigare år. Troligen hade 2 av de 5 kvinnorna smittats utomlands. I 2 av fallen ledde infektionen till intrauterin fosterdöd i vecka 26 respektive vecka 39.