Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades tio fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,1 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en minskning med 65 procent jämfört med 2020 och 83 procent jämfört med 2019. Bland de insjuknade var fyra barn och sex vuxna (spridning 0–68 år).

Av 8 typade isolat identifierades serogrupp W och B (n=3 vardera) samt serogrupp C och Y (n=1 vardera). Ett isolat hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC >0,064 mg/L).

Incidensen av invasiv meningokockinfektion var under 2021 den lägsta någonsin.

Figur 1. Incidensen av fall med invasiv meningokockinfektion under åren 2012–2021.

Stapeldiagram över incidensen av invasiv meningokockinfektion 2012-2021. Historiskt låg incidens 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer