Papegojsjuka – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Ornithos.

Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Papegojsjuka 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 45 fall av papegojsjuka motsvarande en incidens av 0,4 per 100 000 invånare, vilket är något färre fall jämfört med 2021 (n=54; figur 1). Medianåldern var 62 år (spridning 30–82 år) och 67 procent av fallen var män (n=30). Majoriteten av fallen (87 procent) var 50 år eller äldre (figur 2). Samtliga fall hade smittats i Sverige och rapporterades från 12 av 21 regioner. Flest fall rapporterades från region Stockholm (n=12), följt av Västra Götaland (n=10) samt Kalmar (n=6) och Skåne (n=6). För 28 av fallen nämndes någon form av kontakt med fåglar eller fågelträck som trolig smittkälla.

Papegojsjuka uppvisade under 2022 ett mindre tydligt säsongsbetonat mönster än tidigare år. Sextio procent av fallen rapporterades under januari-mars 2022 och november-december 2022 (n=27) (figur 3). Regionerna har successivt infört PCR-paneler där den sjukdomsorsakande bakterien Chlamydia psittaci ingår, vilket sannolikt bidragit till en ökning av antalet diagnosticerade fall under de senaste åren.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka under åren 2013–2022.

Sedan 2017 har det anmälts fler fall, över 35 fall årligen, och med en topp på 77 fall 2019.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka per kön och åldersgrupp under 2022.

Under 2022 var papegojsjuka vanligast bland män över 50 år. Inga fall förekom i åldersgrupperna under 30 år.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka per månad under åren 2019–2022.

Diagrammet visar antalet rapporterade fall av papegojsjuka per månad för 2019–2022. Papegojsjuka visade under 2022 ett mindre tydligt säsongsbetonat mönster än tidigare år.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Samtliga fall av Papegojsjuka – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,64 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 2 / 3,27 1 / 1,63 2 / 3,28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,30 4 / 1,20 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 5 / 3,79 7 / 5,34 4 / 3,06 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 5 / 1,35 2 / 0,54 1 / 0,27 4 / 1,10 9 / 2,48 4 / 1,11 4 / 1,12 3 / 0,85 0 / 0 2 / 0,58 1 / 0,29
Kalmar 4 / 1,61 6 / 2,42 6 / 2,43 1 / 0,41 10 / 4,07 12 / 4,90 7 / 2,87 4 / 1,65 2 / 0,84 2 / 0,85 1 / 0,43
Kronoberg 5 / 2,45 0 / 0 3 / 1,48 3 / 1,48 1 / 0,50 0 / 0 5 / 2,53 0 / 0 1 / 0,52 0 / 0 5 / 2,67
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40
Skåne 0 / 0 6 / 0,42 6 / 0,43 7 / 0,50 10 / 0,73 4 / 0,29 6 / 0,45 9 / 0,68 8 / 0,61 3 / 0,23 14 / 1,10
Stockholm 5 / 0,20 12 / 0,49 7 / 0,29 11 / 0,46 9 / 0,38 4 / 0,17 1 / 0,04 0 / 0 0 / 0 1 / 0,05 1 / 0,05
Södermanland 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 1 / 0,25 3 / 0,75 1 / 0,25 0 / 0 4 / 1,04 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,41 1 / 0,35 3 / 1,06 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 8 / 0,45 10 / 0,57 10 / 0,57 12 / 0,69 18 / 1,04 13 / 0,76 18 / 1,06 4 / 0,24 6 / 0,36 3 / 0,18 0 / 0
Örebro 0 / 0 1 / 0,32 5 / 1,63 2 / 0,65 4 / 1,31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,34 1 / 0,35 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,23
Totalt 33 / 0,31 45 / 0,43 54 / 0,52 51 / 0,49 77 / 0,75 37 / 0,36 43 / 0,42 20 / 0,20 19 / 0,19 12 / 0,12 24 / 0,25

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Ålder 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
5 - 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 1.5%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0%
15 - 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
20 - 29 0.0% 1.8% 1.9% 3.8% 2.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 9.0%
30 - 39 6.6% 5.5% 3.9% 2.5% 5.4% 9.3% 5.0% 5.2% 8.3% 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 40.0% 14.2% 16.6% 23.0% 16.6% 0.0% 27.5% 20.0% 16.6%
40 - 49 6.6% 3.7% 9.8% 2.5% 16.2% 4.6% 15.0% 15.7% 0.0% 12.5% 25.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 22.2% 0.0% 20.0% 28.5% 25.0% 30.7% 41.6% 16.6% 6.8% 13.3% 22.7%
50 - 59 31.1% 18.5% 11.7% 19.4% 27.0% 13.9% 10.0% 21.0% 16.6% 20.8% 0.0% 20.0% 20.0% 40.0% 36.3% 11.1% 50.0% 20.0% 14.2% 0.0% 7.6% 16.6% 45.8% 34.4% 20.0% 16.6%
60 - 69 24.4% 22.2% 21.5% 28.5% 21.6% 18.6% 30.0% 26.3% 33.3% 16.6% 0.0% 0.0% 60.0% 30.0% 18.1% 22.2% 0.0% 20.0% 14.2% 25.0% 15.3% 25.0% 16.6% 17.2% 16.6% 22.7%
70 - 79 15.5% 33.3% 29.4% 28.5% 24.3% 41.8% 35.0% 26.3% 16.6% 29.1% 50.0% 20.0% 0.0% 10.0% 36.3% 33.3% 50.0% 0.0% 14.2% 16.6% 15.3% 0.0% 4.1% 6.8% 16.6% 7.5%
80+ 15.5% 14.8% 21.5% 14.2% 2.7% 6.9% 5.0% 5.2% 25.0% 4.1% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 6.6% 3.0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Kön 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 66.6% 79.6% 82.3% 70.1% 67.5% 67.4% 75.0% 89.4% 83.3% 79.1% 100.0% 80.0% 60.0% 70.0% 72.7% 66.6% 100.0% 40.0% 57.1% 41.6% 76.9% 50.0% 58.3% 72.4% 66.6% 63.6%
Kvinna 33.3% 20.3% 17.6% 29.8% 32.4% 32.5% 25.0% 10.5% 16.6% 20.8% 0.0% 20.0% 40.0% 30.0% 27.2% 33.3% 0.0% 60.0% 42.8% 58.3% 23.0% 50.0% 41.6% 27.5% 33.3% 36.3%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 88.0% 100.0% 96.0% 92.0% 94.0% 95.0% 98.0% 95.0% 95.0% 100.0% 96.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 73.0% 89.0% 100.0% 100.0% 86.0% 67.0% 62.0% 83.0% 42.0% 62.0% 70.0% 56.0%
Andel smittade utomlands: 6.0% 0.0% 0.0% 4.0% 6.0% 5.0% 2.0% 5.0% 5.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 4.0% 7.0% 0.0% 2.0%
Andel som saknar uppgift: 6.0% 0.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 11.0% 0.0% 0.0% 14.0% 33.0% 38.0% 9.0% 54.0% 31.0% 30.0% 42.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2023

Totalt 33 rapporterade fall
 • 29 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 1
 2. Spanien - 1

År 2022

Totalt 45 rapporterade fall
 • 45 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2021

Totalt 54 rapporterade fall
 • 52 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland

År 2020

Totalt 51 rapporterade fall
 • 47 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kina - 1
 2. Italien - 1

År 2019

Totalt 77 rapporterade fall
 • 72 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Tyskland - 1
 2. Storbritannien - 1
 3. Spanien - 1
 4. Trinidad och Tobago - 1
 5. Polen - 1

År 2018

Totalt 37 rapporterade fall
 • 35 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Mexiko - 1
 2. Mauritius - 1

År 2017

Totalt 43 rapporterade fall
 • 42 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1

År 2016

Totalt 20 rapporterade fall
 • 19 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Storbritannien - 1

År 2015

Totalt 19 rapporterade fall
 • 18 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Japan - 1

År 2014

Totalt 12 rapporterade fall
 • 12 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2013

Totalt 24 rapporterade fall
 • 23 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Somalia - 1

År 2012

Totalt 4 rapporterade fall
 • 4 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2011

Totalt 5 rapporterade fall
 • 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2010

Totalt 5 rapporterade fall
 • 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2009

Totalt 10 rapporterade fall
 • 10 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2008

Totalt 11 rapporterade fall
 • 8 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Serbien och Montenegro - 1
 2. Egypten - 1

År 2007

Totalt 9 rapporterade fall
 • 8 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (11.0%) saknar uppgift om smittland

År 2006

Totalt 2 rapporterade fall
 • 2 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2005

Totalt 5 rapporterade fall
 • 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2004

Totalt 7 rapporterade fall
 • 6 (86.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (14.0%) saknar uppgift om smittland

År 2003

Totalt 12 rapporterade fall
 • 8 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (33.0%) saknar uppgift om smittland

År 2002

Totalt 13 rapporterade fall
 • 8 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (38.0%) saknar uppgift om smittland

År 2001

Totalt 12 rapporterade fall
 • 10 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1

År 2000

Totalt 24 rapporterade fall
 • 10 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (54.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Frankrike - 1

År 1999

Totalt 29 rapporterade fall
 • 18 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (31.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Estland - 1
 2. Spanien - 1

År 1998

Totalt 30 rapporterade fall
 • 21 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (30.0%) saknar uppgift om smittland

År 1997

Totalt 66 rapporterade fall
 • 37 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (42.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1