Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Papegojsjuka 2008

Under 2008 anmäldes 11 fall av papegojsjuka av vilka 8 angavs ha smittats i Sverige. Samtliga av de rapporterade fallen var i 50- till 80-årsåldern, 3 kvinnor och 8 män.

Smittvägen antas i flera fall ha varit matning av vilda småfåglar och städning av fågelbord.