Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Psittakos 2018

Sammanfattning och bedömning

För psittakos, som även kallas papegojsjuka eller ornithos, rapporterades det 35 fall under 2018. Av dessa utgjorde en tredjedel kvinnor och 76 procent av fallen var 50 år eller äldre. Utöver två misstänkt utlandssmittade, registrerades fallen i sex olika regioner inom Götaland och Svealand. Nära hälften av fallen (46 procent) kopplades till exponering av vildfågelträck, såsom exempelvis fågelmatning medan tio fall (29 procent) misstänktes ha blivit smittade genom hantering av fjäderfän eller burfåglar. För sju fall (20 procent) kunde ingen misstänkt smittkälla identifieras. Alla fallen bekräftades med PCR varav tre även verifierades med serologi. Till och med november månad rapporterades ett fåtal fall men under december steg antalet inrapporterade fall kraftigt till det högsta månatliga antalet (n=18) under 2000-talet. En tendens som håller i sig inledningsvis under 2019 och eventuella orsaker till den plötsliga ökningen utreds.

Figur 1. Antal fall av psittakos under åren 2004-2018.

Figur 1. Antal fall av psittakos under åren 2004-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om papegojsjuka
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Ovanligt många personer har fått psittakos vintern 2018-2019