Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.

Papegojsjuka är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:100,0%94,0%92,0%94,0%95,0%98,0%95,0%95,0%100,0%96,0%100,0%100,0%100,0%100,0%73,0%89,0%100,0%100,0%86,0%67,0%62,0%83,0%42,0%62,0%70,0%56,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%4,0%6,0%5,0%2,0%5,0%5,0%0,0%4,0%0,0%0,0%0,0%0,0%18,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%8,0%4,0%7,0%0,0%2,0%
Andel som saknar uppgift:0,0%6,0%4,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%9,0%11,0%0,0%0,0%14,0%33,0%38,0%9,0%54,0%31,0%30,0%42,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 66 rapporterade fall.

 • 37 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (42,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 25
 2. Spanien - 1

År 1998

Totalt 30 rapporterade fall.

 • 21 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6

År 1999

Totalt 29 rapporterade fall.

 • 18 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (31,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7
 2. Estland - 1
 3. Spanien - 1

År 2000

Totalt 24 rapporterade fall.

 • 10 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (54,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 12
 2. Frankrike - 1

År 2001

Totalt 12 rapporterade fall.

 • 10 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Spanien - 1

År 2002

Totalt 13 rapporterade fall.

 • 8 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (38,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3

År 2003

Totalt 12 rapporterade fall.

 • 8 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2

År 2004

Totalt 7 rapporterade fall.

 • 6 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1

År 2005

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 5 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2006

Totalt 2 rapporterade fall.

 • 2 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2007

Totalt 9 rapporterade fall.

 • 8 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1

År 2008

Totalt 11 rapporterade fall.

 • 8 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Serbien och Montenegro - 1
 3. Egypten - 1

År 2009

Totalt 10 rapporterade fall.

 • 10 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2010

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 5 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2011

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 5 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2012

Totalt 4 rapporterade fall.

 • 4 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2013

Totalt 24 rapporterade fall.

 • 23 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 1

År 2014

Totalt 12 rapporterade fall.

 • 12 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2015

Totalt 19 rapporterade fall.

 • 18 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Japan - 1

År 2016

Totalt 20 rapporterade fall.

 • 19 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 1

År 2017

Totalt 43 rapporterade fall.

 • 42 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1

År 2018

Totalt 37 rapporterade fall.

 • 35 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Mexiko - 1
 2. Mauritius - 1

År 2019

Totalt 77 rapporterade fall.

 • 72 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Storbritannien - 1
 3. Spanien - 1
 4. Trinidad och Tobago - 1
 5. Polen - 1

År 2020

Totalt 51 rapporterade fall.

 • 47 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Kina - 1
 3. Italien - 1

År 2021

Totalt 54 rapporterade fall.

 • 51 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3

År 2022

Totalt 35 rapporterade fall.

 • 35 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna