Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2009

Under året rapporterades 32 fall av påssjuka. Diagnosen var laboratorieverifierad för 21 fall. Det är osäkert om de övriga, enbart kliniskt anmälda, verkligen hade sjukdom orsakad av parotitvirus.

Bland fallen var 19 kvinnor och 13 män i åldrarna 3–84 år. Flest fall (10) inträffade i åldersgruppen 40–49 år.

5 personer var smittade utomlands, varav 3 i Asien, 1 i Afrika och 1 i Europa.
11 av de insjuknade var födda 1980 eller senare, i de kohorter som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund och 9 av dem uppgavs vara vaccinerade. 1 person född före 1980 uppgavs vara vaccinerad med 1 dos.

Av de laboratorieverifierade fallen var 5 vaccinerade mot parotit varav 1 med 2 doser.