Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:50,0%83,0%67,0%65,0%76,0%48,0%72,0%55,0%39,0%67,0%48,0%64,0%55,0%63,0%72,0%71,0%77,0%81,0%54,0%77,0%88,0%53,0%64,0%41,0%30,0%53,0%29,0%
Andel smittade utomlands:50,0%17,0%0,0%35,0%24,0%43,0%28,0%41,0%43,0%29,0%43,0%30,0%39,0%29,0%16,0%20,0%19,0%7,0%13,0%10,0%13,0%7,0%9,0%11,0%15,0%9,0%5,0%
Andel som saknar uppgift:0,0%0,0%33,0%0,0%0,0%9,0%0,0%4,0%18,0%4,0%9,0%6,0%6,0%8,0%12,0%9,0%4,0%12,0%33,0%13,0%-1,0%40,0%27,0%48,0%55,0%38,0%66,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 42 rapporterade fall.

 • 12 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (66,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 23
 2. Frankrike - 1
 3. Portugal - 1

År 1998

Totalt 32 rapporterade fall.

 • 17 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (38,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 9
 2. Egypten - 1
 3. Utland - 1
 4. Thailand - 1

År 1999

Totalt 20 rapporterade fall.

 • 6 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (55,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8
 2. Syrien - 1
 3. Zimbabwe - 1
 4. Polen - 1

År 2000

Totalt 37 rapporterade fall.

 • 15 (41,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (11,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 12
 2. Pakistan - 1
 3. Spanien - 1
 4. Egypten - 1
 5. Europa - 1

År 2001

Totalt 22 rapporterade fall.

 • 14 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4
 2. Pakistan - 1
 3. Syrien - 1

År 2002

Totalt 15 rapporterade fall.

 • 8 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (40,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Frankrike - 1

År 2003

Totalt 8 rapporterade fall.

 • 7 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (-1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Vietnam - 1

År 2004

Totalt 30 rapporterade fall.

 • 23 (77,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Storbritannien - 1
 3. Pakistan - 1
 4. Dominikanska republiken - 1

År 2005

Totalt 82 rapporterade fall.

 • 44 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 24
 2. Storbritannien - 4
 3. Grekland - 3
 4. Turkiet - 2
 5. Frankrike - 1
 6. Indien - 1

År 2006

Totalt 57 rapporterade fall.

 • 46 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6
 2. Tyskland - 2
 3. Norge - 1
 4. Pakistan - 1

År 2007

Totalt 47 rapporterade fall.

 • 36 (77,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (19,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Bangladesh - 2
 3. Thailand - 2
 4. Frankrike - 1
 5. Spanien - 1
 6. Etiopien - 1
 7. Somalia - 1
 8. Afrika - 1

År 2008

Totalt 51 rapporterade fall.

 • 36 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4
 2. Thailand - 3
 3. Storbritannien - 2
 4. Norge - 1
 5. Kroatien - 1
 6. Turkiet - 1
 7. Cypern - 1
 8. Afrika - 1

År 2009

Totalt 32 rapporterade fall.

 • 23 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Thailand - 2
 3. Frankrike - 1
 4. Sydafrika - 1
 5. Indien - 1

År 2010

Totalt 24 rapporterade fall.

 • 15 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Bosnien och Hercegovina - 2
 3. Storbritannien - 1
 4. Afghanistan - 1
 5. Nederländerna - 1
 6. Japan - 1
 7. Kenya - 1

År 2011

Totalt 38 rapporterade fall.

 • 21 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (39,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 4
 2. Bosnien och Hercegovina - 2
 3. Kina - 2
 4. - 1
 5. USA - 1
 6. Kroatien - 1
 7. Costa Rica - 1
 8. Brasilien - 1
 9. Turkiet - 1
 10. Tunisien - 1
 11. Irland - 1

År 2012

Totalt 33 rapporterade fall.

 • 21 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Storbritannien - 2
 3. Belgien - 2
 4. Cypern - 2
 5. Colombia - 1
 6. Turkiet - 1
 7. Mongoliet - 1
 8. Utland - 1

År 2013

Totalt 44 rapporterade fall.

 • 21 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 19 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4
 2. Frankrike - 3
 3. Irland - 3
 4. Tyskland - 2
 5. USA - 1
 6. Storbritannien - 1
 7. Ryssland - 1
 8. Somalia - 1
 9. Österrike - 1
 10. Pakistan - 1
 11. Turkiet - 1
 12. Malawi - 1
 13. Etiopien - 1
 14. Uganda - 1
 15. Amerika - 1

År 2014

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 14 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Frankrike - 1
 3. Asien - 1
 4. Zimbabwe - 1
 5. Thailand - 1
 6. Indien - 1
 7. Amerika - 1

År 2015

Totalt 23 rapporterade fall.

 • 9 (39,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Kosovo - 2
 3. Indien - 2
 4. Irak - 1
 5. Förenade arabemiraten - 1
 6. Storbritannien - 1
 7. Pakistan - 1
 8. Gambia - 1
 9. Albanien - 1

År 2016

Totalt 22 rapporterade fall.

 • 12 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tjeckien - 2
 2. Norge - 1
 3. - 1
 4. Irak - 1
 5. Makedonien - 1
 6. Burundi - 1
 7. Ryssland - 1
 8. Kenya - 1
 9. Thailand - 1

År 2017

Totalt 32 rapporterade fall.

 • 23 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (28,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Vitryssland - 1
 2. USA - 1
 3. Grekland - 1
 4. Marocko - 1
 5. Spanien - 1
 6. Indonesien - 1
 7. Kambodja - 1
 8. Azerbajdzjan - 1
 9. Nepal - 1

År 2018

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 10 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Storbritannien - 1
 3. Brasilien - 1
 4. Grekland - 1
 5. Turkiet - 1
 6. Sudan - 1
 7. Tanzania - 1
 8. Nigeria - 1
 9. Irland - 1

År 2019

Totalt 33 rapporterade fall.

 • 25 (76,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Sydafrika - 2
 2. USA - 1
 3. Afghanistan - 1
 4. Rumänien - 1
 5. Spanien - 1
 6. Utland - 1
 7. Thailand - 1

År 2020

Totalt 23 rapporterade fall.

 • 15 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (35,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 3
 2. Bangladesh - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Spanien - 1
 5. Sydafrika - 1
 6. Irland - 1

År 2021

Totalt 6 rapporterade fall.

 • 4 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2

År 2022

Totalt 6 rapporterade fall.

 • 5 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Zambia - 1

År 2023

Totalt 2 rapporterade fall.

 • 1 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Sydafrika - 1