Påssjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6-8 års ålder.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/02/0,691/0,350/00/01/0,362/0,720/01/0,36
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/02/3,490/00/0
Gävleborg1/0,340/00/00/00/00/01/0,350/00/02/0,720/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/01/0,320/01/0,330/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/02/0,550/00/00/00/00/00/01/0,292/0,591/0,29
Kalmar2/0,810/00/00/00/00/02/0,841/0,420/00/00/0
Kronoberg0/00/00/01/0,500/00/00/02/1,060/01/0,541/0,54
Norrbotten0/00/01/0,390/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne2/0,143/0,216/0,443/0,221/0,079/0,690/010/0,782/0,154/0,314/0,32
Stockholm5/0,2115/0,634/0,1718/0,7716/0,705/0,2211/0,5021/0,978/0,3712/0,5712/0,58
Södermanland0/00/00/01/0,340/00/03/1,061/0,360/01/0,360/0
Uppsala0/00/01/0,260/01/0,271/0,280/03/0,860/04/1,181/0,29
Värmland1/0,351/0,350/03/1,060/00/01/0,361/0,361/0,363/1,090/0
Västerbotten0/02/0,731/0,373/1,110/00/00/00/01/0,380/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,411/0,411/0,41
Västmanland1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/01/0,390/0
Västra Götaland11/0,639/0,524/0,231/0,051/0,057/0,423/0,183/0,1811/0,686/0,373/0,18
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland2/0,421/0,214/0,860/02/0,441/0,220/00/03/0,690/00/0
Totalt25/0,2433/0,3121/0,2032/0,3122/0,2223/0,2321/0,2144/0,4533/0,3438/0,4024/0,25