Påssjuka är anmälningspliktig sedan 1996. Under 1999 anmäldes kliniskt tolv personer. Tre av dessa hade tidigare vaccinerats med en dos påssjukevaccin. Ett av fallen var laboratorieverifierat. Ingen av de anmälda känner till påssjukefall i omgivningen.