Trettioåtta personer anmäldes under året. Av dessa hade fem vaccinerats med minst en dos påssjukevaccin. Endast ett av dessa fall blev laboratorieverifierat. Ingen av de anmälda hade haft kontakt med laboratorieverifierade fall i omgivningen.