Tjugotvå personer anmäldes under året. Av dessa hade åtta personer vaccinerats med en dos påssjukevaccin. Endast ett av dessa fall var laboratorieverifierad. Uppgift om laboratorieverifierade fall i omgivningen saknas hos samtliga anmälda.