Under 2003 anmäldes åtta personer. Av de tre laboratorieverifierade fallen uppger en man att han fått 1 dos påssjukevaccin. Ingen av de anmälda uppger kända fall av påssjuka i omgivningen.