Trettiofyra fall anmäldes under året. Endast fyra uppger utlandssmitta. Från V:a Götaland rapporterades 19 personer med verifierad eller misstänkt påssjuka i åldersgruppen 2-56 år. Bland dessa var det nio personer som var födda 1982 eller senare varav sex uppger att de tidigare vaccinerats mot påssjuka.

Andra virus än parotitvirus kan orsaka svullnad av parotiskörtlarna men misstankar finns att några av fallen kan ha infekterats med annan subtyp av parotisvirus än den som ingår i MPR-vaccinet.