Under 2008 rapporterades 52 fall av påssjuka. Diagnosen var laboratorieverifierad för endast 39 fall, och det är osäkert om de icke verifierade verkligen hade spottkörtelsvullnad orsakad av parotitvirus.

Hälften av de insjuknade var födda 1980 eller senare (kohorter som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund) och de flesta i denna grupp, 21 fall, uppgavs vara vaccinerade.

Av de 39 med laboratoriebekräftad påssjuka angavs 17 vara vaccinerade. Bland dem var 12 barn i åldrarna 1–11 år vaccinerade med en dos, samt 3 personer mellan 13–27 år vaccinerade med 2 doser. Även 2 vuxna födda före 1980 uppgavs vara vaccinerade, uppgifter om antalet vaccindoser saknades. Vaccinationsstatus var okänt för ett barn.

Förekomst av vaccinationsgenombrott kan delvis förklaras av att nya stammar av påssjukevirus cirkulerar i landet. Vaccinet ger inte ett tillräckligt skydd mot de nya genotyperna.

Typning av 4 virusisolat genomfördes och genotyp F, genotyp G, H och J påvisades. Det var första gången genotyp F isolerades i Sverige. Den har vanligast förekommit i Kina. Personen hos vilken genotypen påvisades hade smittats i Sverige.