Under året rapporterades 32 fall av påssjuka. Diagnosen var laboratorieverifierad för 21 fall. Det är osäkert om de övriga, enbart kliniskt anmälda, verkligen hade sjukdom orsakad av parotitvirus.

Bland fallen var 19 kvinnor och 13 män i åldrarna 3–84 år. Flest fall (10) inträffade i åldersgruppen 40–49 år.

5 personer var smittade utomlands, varav 3 i Asien, 1 i Afrika och 1 i Europa.
11 av de insjuknade var födda 1980 eller senare, i de kohorter som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot mässling-påssjuka-röda hund och 9 av dem uppgavs vara vaccinerade. 1 person född före 1980 uppgavs vara vaccinerad med 1 dos.

Av de laboratorieverifierade fallen var 5 vaccinerade mot parotit varav 1 med 2 doser.