Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 33 fall av påssjuka varav var 32 laboratoriebekräftade. Samtliga fall utom ett var vuxna (medianålder 33,5 år, spridning 20-56 år). Av de vuxna bedömdes 17 vara vaccinerade och 7 ovaccinerade (8 hade okänd status; figur 1). Könsfördelningen var jämn. Av de rapporterade fallen smittades 8 troligen utomlands och för 2 personer är det oklart var de kan ha smittats. De övriga 23 smittades troligtvis i Sverige.

I slutet av 2019 inträffade ett utbrott av påssjuka i Västra Götaland som totalt omfattade ett tiotal fall, där samtliga bedömdes ha blivit vaccinerade som barn. Av de laboratoriebekräftade fallen var 21 av 23 genotyp G; (den absolut vanligaste genotypen de senaste åren). Diagnosen för sju laboratoriebekräftade fall ställdes genom antikroppspåvisning, varvid närmare karakterisering inte var möjlig.

Figur 1. Antal rapporterade fall av påssjuka bland vuxna under 2019 (n=32) efter åldersgrupp och vaccinationsstatus.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om påssjuka
Tabellsamling – årsrapporter 2019