Pest klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Pest är en smittspårningspliktig sjukdom.

Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren kontaktas redan om pestmisstanken skulle väckas.

Sjukdomsinformation

Pest 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av pest i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året inte analyserat några prover med frågeställning pest. Pest förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen.

Läs mer

Sjukdomsinformation om pest
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Laboratoriediagnostik av pest
WHO:s information om pest