Pest – sjukdomsstatistik

Lyssna

Pest klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Pest är en smittspårningspliktig sjukdom.

Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren kontaktas redan om pestmisstanken skulle väckas.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Pest 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga fall av pest i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året inte analyserat några prover med frågeställning pest.

Läs mer