Pest klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Pest är en smittspårningspliktig sjukdom.

Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren kontaktas redan om pestmisstanken skulle väckas.

Sjukdomsinformation

Pest 2016

Pest förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen. Till Världshälsoorganisationen rapporteras knappt 1 000 fall per år enligt officiell statistik. I USA rapporteras årligen ett tiotal fall av framför allt böldpest från landsbygdsmiljö i landets västra delar. Madagaskar rapporterar återkommande och nästan årliga utbrott av pest; senast i december 2016 rapporterades ett utbrott med 62 misstänkta fall varav sex var laboratorieverifierade. Andra länder i världen som rapporterar hög förekomst av pest är Demokratiska republiken Kongo och Peru.

Utfall

Inga fall av pest har rapporterats i Sverige under 2016.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om pest