Pest klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Pest är en smittspårningspliktig sjukdom.

Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren kontaktas redan om pestmisstanken skulle väckas.

Sjukdomsinformation

Pest 2017

Bakgrund

Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis och förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen. I USA rapporteras årligen ett tiotal fall av framför allt böldpest från landsbygdsmiljö i landets västra delar. Bland andra länder i världen som rapporterar återkommande förekomst av pest återfinns Madagaskar, Demokratiska republiken Kongo och Peru.

Utfall

Inget fall av pest har rapporterats i Sverige under 2017 och inga analyser för Yersinia pestis har utförts.

Utbrott

I augusti 2017 bröt en epidemi ut på Madagaskar som fram till slutet av november, då utbrottet enligt WHO bedömdes vara under kontroll, förorsakade 2 384 fall inklusive 207 dödsfall. Smittspridningen på Madagaskar 2017 beskrivs som det största dokumenterade pestutbrottet i modern tid.

Sammanfattande bedömning

Pest kommer även i framtiden att utgöra ett hot mot människors hälsa i vissa delar av världen. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och bistår sjukvården med laboratoriediagnostik vid misstanke om pest.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om pest

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Laboratoriediagnostik av pest

Bevakning av utbrottet på Madagaskar 2017

Information om IHR

WHO:s utbrottsrapportering inklusive Madagaskar

WHO:s information om pest

WHO:s information om förbättrade laboratorierutiner på Madagaskar

CDC:s information om pest i USA