Pest klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Pest är en smittspårningspliktig sjukdom.

Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren kontaktas redan om pestmisstanken skulle väckas.

Sjukdomsinformation

Pest 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av pest har rapporterats i Sverige under 2018. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under 2018 analyserat prover från en individ med frågeställning pest. Pest förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen. Madagaskar tillhör de länder som återkommande rapporterar förekomst av pest; landet drabbades hösten 2017 av ett stort utbrott med över 2000 fall men under 2018 har smittspridningen varit mindre omfattande.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om pest
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Laboratoriediagnostik av pest
WHO:s information om pest
Pest på Madagaskar 2018 (Relief Web)