Bakgrund

Sedan 1988 då sjukdomen orsakade uppskattningsvis 500 000 fall av förlamning per år har Världshälsoorganisationen (WHO) arbetat för att utrota polio vilket är fullt möjligt eftersom endast människa utgör reservoar för virussjukdomen. Även om tidpunkten för poliosjukdomens fullständiga utrotning redan ligger efter den ursprungliga tidtabellen har stora framgångar nåtts:

  • Det har ursprungligen funnits tre serotyper av vildtyps poliovirus (typ 1, 2 och 3). Sedan 1999 har poliovirus typ 2 inte påvisats någonstans i världen varför denna virusstam under 2016 tagits bort från de levande, försvagade poliovacciner som används främst i utvecklingsländer.
  • Under de senaste åren har antalet fall av polioorsakad förlamning stadigt sjunkit och många länder har förklarats fria från polio. År 2016 rapporterades 37 fall från tre länder, Pakistan, Afghanistan och Nigeria.

Utfall

Under 2017 har inget fall av polio rapporterats i Sverige. Sverige har varit fritt från polio sedan 1977.

Utbrott

Under 2017 rapporterades 22 fall från två länder – Pakistan och Afghanistan. Dessa länder har svårigheter vad gäller genomförande av vaccinationskampanjer på grund av hot och dödligt våld mot vaccinationspersonal, vilket bidrar till att fördröja förverkligandet av en poliofri värld. Under de senaste fem åren har endast poliovirus typ 1 påvisats.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

För att bibehålla Sveriges status som poliofritt land och med tanke på risk för importfall av polio fortsätter polioövervakningen i landet, som bland annat bygger på

  • att man tänker på polio i diagnostiken av oklara förlamningssymtom (AFP) och vid serös meningit (virusorsakad hjärnhinneinflammation)
  • att man skickar avföringsprover parallellt med isolat av enterovirus till Folkhälsomyndigheten för att kunna utesluta förekomst av poliovirus.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om polio

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsstatistik viral meningoencefalit

Information om polioövervakning

Laboratorieanalyser som ingår i polioövervakningen

Folkhälsomyndighetens lägesbeskrivning november 2017

Läkartidningen (september 2017) om återstående arbete för att utrota polio

Global Polio Eradication Initiative (GPEI) och dess karta över aktuella poliofall

Information om IHR

Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd

Information om vaccin mot polio

Årsrapport för viral meningoencefalit