Sammanfattning och bedömning

Under 2018 har inget fall av polio rapporterats i Sverige. Sverige har varit fritt från polio sedan 1977. Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram för polio innebär typning av enterovirus. Under året utfördes typning för 474 prover från totalt 422 patienter varav 297 var från patienter med viral meningoencefalit. De vanligaste typerna var: E-30, CV-B5, E-18, E-9 och CV-A9 (figur 1). Det inkom igen poliofrågeställning och inget poliovirus identifierades i övervakningen.

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste enterovirustyperna under 2018 jämfört med åren 2011-2017 (n=474 typade prov).

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste enterovirustyperna under 2018 jämfört med åren 2011-2017 (n=474 typade prov).

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om polio
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)