Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av polio i Sverige. Sverige har varit fritt från polio sedan 1977. Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram för polio inkluderar övervakning av virala meningoencefaliter och typning av enterovirus. Under året analyserades 272 prover från totalt 244 patienter varav 184 (68 procent) var från patienter med viral meningoencefalit. De vanligaste typerna var E-30, CV-B5, E-11, E-6 och E-18 (figur 1).

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste enterovirustyperna under 2019 jämfört med åren 2011–2018 (n=272 typade prov).

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om polio
Tabellsamling – årsrapporter 2019