Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av polio i Sverige. Sverige har varit fritt från polio sedan 1977. Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram för polio inkluderar övervakning av virala meningoencefaliter och typning av enterovirus. Molekylär typning av enterovirus utfördes på totalt 67 prover från 56 patienter vid Folkhälsomyndigheten under 2020, varav 36 prover var från 28 patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit. De fem vanligast förkommande enterovirustyperna var coxsackievirus (CV-) serotyper CV-B3, CV-A16 och CV-B5 samt echovirus (E-) serotyper E-30 och E-18.

Läs mer