Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

Röda hund 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av röda hund. De senaste åren har ett fåtal fall rapporterats och de flesta av dessa har smittats utomlands. Det senast rapporterade inhemska fallet av medfödd röda hund var 1985.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om röda hund
Tabellsamling – årsrapporter 2019