Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

2013

År 2013 rapporterades inga fall av röda hund eller medfödd röda hund.

Epidemiologisk trend

Röda hund blev genom vaccinationerna sällsynt i Sverige redan i slutet av 1980-talet och ingen inhemsk smitta förekommer. De fall som förekommer är relaterade till importsmitta.

Sedan 2004 har inga eller få fall av röda hund rapporterats per år förutom 2012 då sjukdomen diagnostiserades hos 50 personer i samband med ett utbrott i en population med låg vaccinationstäckning i Järna.