Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

Röda hund under 2014

Ett smittat barn föddes med en klinisk sjukdomsbild och skador som vid medfödd röda hund (kongenitalt rubellasyndrom). Barnets mor var inte vaccinerad mot röda hund och hade nyligen flyttat till Sverige från Afrika.

Epidemiologisk trend

De senaste åren har endast ett fåtal fall av röda hund rapporterats per år och dessa har varit relaterade till importsmitta. Ingen pågående inhemsk smittspridning förekommer idag. Det högre antalet fall 2012 berodde på ett utbrott till följd av importsmitta i en population med låg vaccinationstäckning.

Det sista inhemska fallet av medfödd röda hund i Sverige inträffade år 1985. Ett importfall av kongenital rubella rapporterades år 2011 där modern, som immigrerade till Sverige i tonåren, var ovaccinerad och smittades under tidig graviditet i samband med en resa till sitt forna hemland.