Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

2002

Endast ett fall anmäldes under året, en kvinna född 1966. Klinisk information saknas.

Sedan allmän vaccination mot röda hund infördes för flickor under 1970-talet och allmänt sedan 1982 har sjukdomen i Sverige blivit en sällsynthet. Inte sedan mitten av 1980-talet har något barn fötts med rubellaorsakade missbildningar i Sverige.