Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

2006

Trend

Under perioden 1997–2002 rapporterades 1–3 fall av röda hund per år, medan inte ett enda fall är känt från perioden 2003–2005.

Under 2006 rapporterades laboratorieverifierad röda hund hos 2 män i ålder 26 respektive 40 år. Den ene, som inte var vaccinerad, insjuknade 2 veckor efter hemkomst från Thailand. Vaccinationsstatus är okänd liksom smittland för den andre patienten. Inga sekundärfall observerades i anslutning till dessa 2 patienter.