Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

2010

Under 2010 anmäldes 3 fall av röda hund. 1 fall var laboratorieverifierat, 1 angavs vara verifierat enligt den kliniska anmälan men laboratorieanmälan saknas. Det tredje fallet var diagnostiserat enbart efter klinisk bild.

Fallen var i åldrarna 1, 20 och 57 år. Alla 3 var ovaccinerade. 2 av fallen var smittade utomlands, i Spanien respektive Sydafrika.

Rubella är en sällsynt diagnos i Sverige och vid en klinisk misstanke skall prover för serologisk analys tas för att få diagnosen bekräftad.