Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

I Sverige har vi haft vaccinationsprogram mot röda hund sedan 1970-talet.

Läs mer om tidigare vaccinationsprogram här.

Läs mer om det nuvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn här.

Sjukdomsinformation

2011

Sedan den allmänna vaccinationen införts minskade antalet röda hund-fall snabbt och på 2000-talet har endast enstaka fall av röda hund rapporterats i Sverige. Under 2011 anmäldes 5 fall, det högsta antalet sedan 1996. Alla fall var laboratorieverifierade.

Ett av fallen var ett barn med medfödd rubella, det första i Sverige sedan 1985. Mamman till barnet hade flyttat till Sverige i tonåren och var inte vaccinerad mot röda hund.

Förutom det nyfödda barnet insjuknade 2 män och 2 kvinnor i åldrarna 23-32 år, alla ovaccinerade. 2 av fallen var smittade utomlands, båda i Sydostasien. Även mamman till barnet med kongenital rubella hade insjuknat under en vistelse i Sydostasien. 2 personer smittades i Sverige. Smittkällan var troligen en utländsk gäst.

I många länder i Asien och Afrika ingår inte vaccination mot röda hund i barnvaccinationsprogrammet. Några länder i Europa har introducerat vaccination mot röda hund först på 2000-talet och cirkulationen av virus har inte upphört än. Det är viktigt att erbjuda kompletterande vaccinationer till barn som har flyttat till Sverige och att se till att kvinnor i fertil ålder har skydd mot röda hund.