Något fall av röda hund har inte anmälts i Sverige sedan år 2002.