Trend

Under perioden 1997–2002 rapporterades 1–3 fall av röda hund per år, medan inte ett enda fall är känt från perioden 2003–2005.

Under 2006 rapporterades laboratorieverifierad röda hund hos 2 män i ålder 26 respektive 40 år. Den ene, som inte var vaccinerad, insjuknade 2 veckor efter hemkomst från Thailand. Vaccinationsstatus är okänd liksom smittland för den andre patienten. Inga sekundärfall observerades i anslutning till dessa 2 patienter.