Under 2007 rapporterades laboratorieverifierad röda hund hos en kvinna från Västra Götaland och en man från Skåne i åldrarna 30 år respektive 76 år. Den 30-åriga kvinnan var vaccinerad med 2 doser och insjuknade efter utlandsvistelse. Mannen var ovaccinerad. Inga sekundärfall rapporterade.

Under perioden 1997–2002 rapporterades 1–3 fall av röda hund per år, medan inte ett enda fall är känt från perioden 2003–2005. Under 2006 rapporterades 2 fall.