Under 2010 anmäldes 3 fall av röda hund. 1 fall var laboratorieverifierat, 1 angavs vara verifierat enligt den kliniska anmälan men laboratorieanmälan saknas. Det tredje fallet var diagnostiserat enbart efter klinisk bild.

Fallen var i åldrarna 1, 20 och 57 år. Alla 3 var ovaccinerade. 2 av fallen var smittade utomlands, i Spanien respektive Sydafrika.

Rubella är en sällsynt diagnos i Sverige och vid en klinisk misstanke skall prover för serologisk analys tas för att få diagnosen bekräftad.