År 2013 rapporterades inga fall av röda hund eller medfödd röda hund.

Epidemiologisk trend

Röda hund blev genom vaccinationerna sällsynt i Sverige redan i slutet av 1980-talet och ingen inhemsk smitta förekommer. De fall som förekommer är relaterade till importsmitta.

Sedan 2004 har inga eller få fall av röda hund rapporterats per år förutom 2012 då sjukdomen diagnostiserades hos 50 personer i samband med ett utbrott i en population med låg vaccinationstäckning i Järna.