Ett smittat barn föddes med en klinisk sjukdomsbild och skador som vid medfödd röda hund (kongenitalt rubellasyndrom). Barnets mor var inte vaccinerad mot röda hund och hade nyligen flyttat till Sverige från Afrika.

Epidemiologisk trend

De senaste åren har endast ett fåtal fall av röda hund rapporterats per år och dessa har varit relaterade till importsmitta. Ingen pågående inhemsk smittspridning förekommer idag. Det högre antalet fall 2012 berodde på ett utbrott till följd av importsmitta i en population med låg vaccinationstäckning.

Det sista inhemska fallet av medfödd röda hund i Sverige inträffade år 1985. Ett importfall av kongenital rubella rapporterades år 2011 där modern, som immigrerade till Sverige i tonåren, var ovaccinerad och smittades under tidig graviditet i samband med en resa till sitt forna hemland.