Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades inga fall av röda hund. De senaste åren har ett fåtal fall rapporterats och de flesta av dessa hade smittats utomlands. Det senast rapporterade inhemska fallet av medfödd röda hund var 1985.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om röda hund
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport
Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund