Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av röda hund. De senaste åren har ett fåtal fall rapporterats och de flesta av dessa har smittats utomlands. Det senast rapporterade inhemska fallet av medfödd röda hund var 1985.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om röda hund
Tabellsamling – årsrapporter 2019