Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

1999

Rapporterade fall av shigellainfektion fortsätter att minska totalt sett, med endast 473 fall rapporterade under 1999. Ett trendbrott var dock att antalet personer som smittats i Sverige var högre än på flera år, med 101 personer som smittades i landet. Uppgift om smittland saknades för 21 personer. De mest frekvent förekommande smittländerna var Egypten med 51 fall, Indien med 47 fall och Turkiet med 29 fall.

Vid ett utbrott från en salladsrestaurang smittades 16 matgäster och två personer blev sekundärsmittade. Även två personer ur personalen visade sig vara smittbärare. En mindre anhopning av fall skedde i anknytning till ett servicehus då fem personer insjuknade i shigellainfektion efter att ha ätit "skagenröra". För 17 av de inhemska fallen angavs att de var sekundärfall (17%). Av de inhemskt smittade personerna hade 83 personer Shigella sonnei, elva Shigella flexneri, en Shigella boydii samt en person Shigella dystenteriae.