Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2000

Totalt rapporterades 592 fall under året. Av dessa var 515 laboratorieanmälda och 464 kliniskt anmälda. Av de kliniska anmälningarna framgick att 38 personer var smittade i Sverige och 385 personer smittade utomlands. Uppgift saknas för 41 personer.