Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

2006

Antalet rapporterade fall med shigellainfektion minskade under 2006 med 25 % efter en tvåårig uppgång. Totala antalet fall var 429. Av de 68 personer som rapporterades smittade i Sverige var 29 % yngre än 10 år medan bland de 360 som rapporterades smittade utomlands var 32 % i åldersgruppen 20–29 år. Av samtliga rapporterade fall var 57 % kvinnor.

De flesta som smittats utomlands hade smittats i Egypten och Indien. Av det totala antalet fall rapporterades de flesta under november-januari. Ett ökat antal inhemska fall rapporterades under månaderna september och december, alltså ingen ökning under sommaren. De flesta inhemska fallen rapporterades från Stockholms, Skåne och Kronobergs län.

Fördelningen av typer av shigella förändrades inte under 2006. Av dem som rapporterades smittade i Sverige hade 39 personer Shigella sonnei (57 %), 19 S. flexneri (28 %), 2 S. boydii (3 %) och 8 stammar (12 %) var otypade/ej typningsbara.

Från Kronobergs län rapporterades under hösten ett utbrott med S. sonnei på en förskola. Sammanlagt insjuknade 7 barn och 3 vuxna. Den troliga orsaken till utbrottet var smitta efter utlandssemester hos en familj med barn i förskolan.