Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:34,0%24,0%24,0%20,0%23,0%31,0%31,0%23,0%17,0%10,0%19,0%15,0%20,0%25,0%15,0%16,0%18,0%8,0%15,0%16,0%12,0%15,0%21,0%14,0%15,0%
Andel smittade utomlands:58,0%74,0%75,0%79,0%77,0%69,0%68,0%77,0%83,0%89,0%81,0%85,0%80,0%75,0%84,0%84,0%79,0%85,0%82,0%82,0%86,0%81,0%75,0%80,0%77,0%
Andel som saknar uppgift:8,0%2,0%1,0%1,0%0,0%0,0%1,0%0,0%0,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,0%3,0%7,0%3,0%2,0%2,0%4,0%4,0%6,0%8,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 631 rapporterade fall.

 • 92 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 486 (77,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 53 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 89
 2. Indien - 50
 3. Egypten - 48
 4. - 41
 5. Grekland - 25
 6. Gambia - 20
 7. Tunisien - 19
 8. Indonesien - 16
 9. Marocko - 12
 10. Mexiko - 11
 11. Asien - 10
 12. Irak - 10
 13. Kuba - 10
 14. Kenya - 10
 15. Pakistan - 9

År 1998

Totalt 584 rapporterade fall.

 • 81 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 468 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 99
 2. Indien - 44
 3. Thailand - 33
 4. Egypten - 31
 5. - 29
 6. Tunisien - 17
 7. Pakistan - 15
 8. Venezuela - 15
 9. Indonesien - 12
 10. Kuba - 12
 11. Marocko - 11
 12. Syrien - 10
 13. Gambia - 9
 14. Irak - 8
 15. Kina - 8

År 1999

Totalt 468 rapporterade fall.

 • 98 (21,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 353 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 54
 2. Indien - 44
 3. Turkiet - 30
 4. Mexiko - 16
 5. Marocko - 13
 6. Tunisien - 13
 7. Thailand - 12
 8. Indonesien - 12
 9. - 11
 10. Syrien - 11
 11. Dominikanska republiken - 11
 12. Kina - 8
 13. Tanzania - 8
 14. Kuba - 8
 15. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6

År 2000

Totalt 493 rapporterade fall.

 • 75 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 90
 2. Indien - 31
 3. Dominikanska republiken - 28
 4. Turkiet - 19
 5. Thailand - 15
 6. - 14
 7. Brasilien - 14
 8. Indonesien - 11
 9. Mexiko - 11
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 10
 11. Iran - 10
 12. Irak - 9
 13. Libanon - 9
 14. Kenya - 8
 15. Tanzania - 7

År 2001

Totalt 540 rapporterade fall.

 • 66 (12,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 463 (86,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 132
 2. Turkiet - 61
 3. Indien - 35
 4. Thailand - 22
 5. Marocko - 19
 6. Tanzania - 11
 7. Bulgarien - 11
 8. Irak - 10
 9. Dominikanska republiken - 10
 10. Gambia - 10
 11. Pakistan - 9
 12. Indonesien - 8
 13. - 7
 14. Brasilien - 7
 15. Eritrea - 7

År 2002

Totalt 379 rapporterade fall.

 • 59 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 309 (82,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 32
 2. Turkiet - 29
 3. Indien - 28
 4. Thailand - 18
 5. Syrien - 14
 6. Eritrea - 11
 7. Tunisien - 11
 8. Brasilien - 10
 9. Ryssland - 10
 10. - 9
 11. Indonesien - 8
 12. Tanzania - 7
 13. Vietnam - 7
 14. Irak - 6
 15. Kina - 6

År 2003

Totalt 372 rapporterade fall.

 • 56 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 304 (82,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 41
 2. Indien - 33
 3. Turkiet - 17
 4. Brasilien - 15
 5. Tunisien - 13
 6. - 12
 7. Tanzania - 10
 8. Marocko - 10
 9. Kina - 9
 10. Irak - 7
 11. Pakistan - 7
 12. Eritrea - 6
 13. Gambia - 6
 14. Bulgarien - 6
 15. Afrika - 5

År 2004

Totalt 471 rapporterade fall.

 • 38 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 401 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 32 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 89
 2. Indien - 61
 3. - 31
 4. Kenya - 20
 5. Turkiet - 16
 6. Irak - 13
 7. Thailand - 13
 8. Brasilien - 12
 9. Sri Lanka - 10
 10. Dominikanska republiken - 9
 11. Peru - 8
 12. Pakistan - 8
 13. Gambia - 8
 14. Tunisien - 8
 15. Mexiko - 8

År 2005

Totalt 576 rapporterade fall.

 • 104 (18,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 456 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 185
 2. Indien - 56
 3. Turkiet - 18
 4. Tunisien - 14
 5. Brasilien - 13
 6. Mexiko - 12
 7. - 9
 8. Pakistan - 9
 9. Bulgarien - 7
 10. Filippinerna - 7
 11. Venezuela - 7
 12. Irak - 6
 13. Afrika - 6
 14. Marocko - 6
 15. Peru - 6

År 2006

Totalt 429 rapporterade fall.

 • 68 (16,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 359 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 86
 2. Indien - 62
 3. Tunisien - 17
 4. Venezuela - 16
 5. Turkiet - 12
 6. Irak - 9
 7. Kina - 9
 8. Tanzania - 9
 9. Brasilien - 8
 10. Peru - 7
 11. Kap Verde - 7
 12. Thailand - 7
 13. Syrien - 5
 14. Afrika - 5
 15. Marocko - 5

År 2007

Totalt 469 rapporterade fall.

 • 72 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 395 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 97
 2. Indien - 64
 3. Kap Verde - 25
 4. Turkiet - 14
 5. Venezuela - 12
 6. Irak - 9
 7. Marocko - 9
 8. Gambia - 9
 9. Tanzania - 8
 10. Brasilien - 7
 11. Thailand - 7
 12. Serbien och Montenegro - 6
 13. Tunisien - 6
 14. Kenya - 6
 15. Bulgarien - 6

År 2008

Totalt 596 rapporterade fall.

 • 147 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 447 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 105
 2. Egypten - 102
 3. Kap Verde - 17
 4. Tunisien - 17
 5. Thailand - 11
 6. Portugal - 8
 7. Irak - 8
 8. Etiopien - 8
 9. Brasilien - 8
 10. Marocko - 8
 11. Mexiko - 8
 12. Kina - 7
 13. Jordanien - 7
 14. Uzbekistan - 7
 15. Kenya - 7

År 2009

Totalt 469 rapporterade fall.

 • 94 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 374 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 120
 2. Indien - 53
 3. Tunisien - 17
 4. Irak - 11
 5. Etiopien - 11
 6. Tanzania - 9
 7. Israel - 9
 8. Jordanien - 8
 9. Marocko - 7
 10. Turkiet - 7
 11. Kenya - 7
 12. Syrien - 6
 13. Libanon - 6
 14. Peru - 5
 15. Thailand - 5

År 2010

Totalt 557 rapporterade fall.

 • 83 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 473 (85,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 195
 2. Indien - 63
 3. Tunisien - 27
 4. Tanzania - 12
 5. Irak - 10
 6. Syrien - 7
 7. Kap Verde - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Jordanien - 5
 12. Thailand - 5
 13. Bolivia - 5
 14. Vietnam - 5
 15. Indonesien - 5

År 2011

Totalt 453 rapporterade fall.

 • 84 (19,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 367 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 119
 2. Indien - 56
 3. Tanzania - 15
 4. Kenya - 13
 5. Kap Verde - 12
 6. Irak - 9
 7. Eritrea - 7
 8. Nepal - 6
 9. Peru - 6
 10. Pakistan - 6
 11. Spanien - 6
 12. Jordanien - 5
 13. Etiopien - 4
 14. Libanon - 4
 15. Thailand - 4

År 2012

Totalt 328 rapporterade fall.

 • 33 (10,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (89,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 51
 2. Egypten - 21
 3. Turkiet - 18
 4. Tanzania - 14
 5. Kap Verde - 14
 6. Eritrea - 10
 7. Indonesien - 9
 8. Irak - 8
 9. Thailand - 8
 10. Etiopien - 6
 11. Nepal - 6
 12. Marocko - 6
 13. Gambia - 6
 14. Kenya - 6
 15. Kina - 5

År 2013

Totalt 335 rapporterade fall.

 • 56 (17,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 279 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 56
 2. Indien - 29
 3. Turkiet - 20
 4. Tanzania - 19
 5. Etiopien - 10
 6. Somalia - 8
 7. Marocko - 7
 8. Pakistan - 7
 9. Thailand - 6
 10. Kenya - 6
 11. Libanon - 5
 12. Kap Verde - 5
 13. Indonesien - 5
 14. Uzbekistan - 5
 15. Vietnam - 4

År 2014

Totalt 324 rapporterade fall.

 • 73 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 249 (77,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 23
 2. Tanzania - 21
 3. Marocko - 12
 4. Etiopien - 10
 5. Spanien - 10
 6. Egypten - 9
 7. Thailand - 8
 8. Turkiet - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Irak - 6
 11. Kap Verde - 6
 12. Eritrea - 6
 13. Indonesien - 6
 14. Dominikanska republiken - 5
 15. Pakistan - 5

År 2015

Totalt 311 rapporterade fall.

 • 96 (31,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 213 (68,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 18
 2. Egypten - 16
 3. Marocko - 9
 4. Irak - 8
 5. Etiopien - 8
 6. Tanzania - 8
 7. Kap Verde - 8
 8. Thailand - 8
 9. Dominikanska republiken - 7
 10. Somalia - 7
 11. Libanon - 6
 12. Afghanistan - 6
 13. Filippinerna - 6
 14. Indonesien - 5
 15. Spanien - 5

År 2016

Totalt 232 rapporterade fall.

 • 71 (31,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 160 (69,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 21
 2. Egypten - 10
 3. Libanon - 9
 4. Kuba - 9
 5. Tanzania - 8
 6. Marocko - 6
 7. Thailand - 6
 8. Mexiko - 6
 9. Spanien - 6
 10. Irak - 4
 11. Etiopien - 4
 12. Somalia - 4
 13. Grekland - 3
 14. Kap Verde - 3
 15. Eritrea - 3

År 2017

Totalt 213 rapporterade fall.

 • 48 (23,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 164 (77,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 13
 2. Indonesien - 12
 3. Indien - 12
 4. Kap Verde - 9
 5. Pakistan - 9
 6. Tanzania - 8
 7. Irak - 6
 8. Turkiet - 6
 9. Kenya - 6
 10. Libanon - 5
 11. Mexiko - 5
 12. Marocko - 4
 13. Dominikanska republiken - 4
 14. Somalia - 4
 15. Thailand - 4

År 2018

Totalt 370 rapporterade fall.

 • 73 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 293 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 31
 2. Egypten - 30
 3. Kap Verde - 20
 4. Albanien - 19
 5. Pakistan - 12
 6. Irak - 11
 7. Marocko - 10
 8. Peru - 10
 9. Etiopien - 8
 10. Tanzania - 7
 11. Kuba - 6
 12. Tyskland - 5
 13. Somalia - 5
 14. Thailand - 5
 15. Filippinerna - 5

År 2019

Totalt 523 rapporterade fall.

 • 123 (24,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 393 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 54
 2. Kap Verde - 29
 3. Indien - 27
 4. Kenya - 23
 5. Irak - 20
 6. Pakistan - 14
 7. Gambia - 14
 8. Somalia - 12
 9. Mexiko - 12
 10. Tanzania - 11
 11. Thailand - 9
 12. Turkiet - 9
 13. Indonesien - 9
 14. Marocko - 8
 15. Sydafrika - 8

År 2020

Totalt 161 rapporterade fall.

 • 39 (24,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 119 (74,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 14
 2. Kap Verde - 9
 3. Tanzania - 9
 4. Indonesien - 8
 5. Thailand - 7
 6. Sydafrika - 7
 7. Egypten - 6
 8. Peru - 5
 9. Pakistan - 4
 10. Afrika - 4
 11. Filippinerna - 4
 12. Gambia - 3
 13. Etiopien - 3
 14. Kambodja - 3
 15. Kenya - 3

År 2021

Totalt 117 rapporterade fall.

 • 40 (34,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 68 (58,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 17
 2. Irak - 17
 3. Somalia - 7
 4. Kap Verde - 6
 5. Sudan - 6
 6. Libanon - 6
 7. Egypten - 5
 8. Tanzania - 4
 9. Turkiet - 3
 10. Etiopien - 3
 11. Pakistan - 2
 12. Gambia - 2
 13. Mexiko - 2
 14. Seychellerna - 2
 15. Syrien - 2