Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/00/01/0,630/01/0,631/0,631/0,640/02/1,311/0,665/3,26
Dalarna 1/0,355/1,7410/3,475/1,747/2,453/1,0512/4,273/1,083/1,0810/3,623/1,08
Gotland 0/00/03/5,030/01/1,711/1,724/6,970/00/01/1,751/1,74
Gävleborg 0/01/0,355/1,742/0,703/1,051/0,350/03/1,072/0,722/0,725/1,81
Halland 7/2,0815/4,4531/9,2913/3,955/1,547/2,1912/3,8114/4,5112/3,918/2,6316/5,31
Jämtland 0/00/01/0,760/02/1,541/0,780/01/0,790/01/0,792/1,58
Jönköping 1/0,272/0,555/1,3812/3,336/1,687/1,986/1,7211/3,2012/3,5211/3,2411/3,26
Kalmar 1/0,410/01/0,412/0,820/02/0,832/0,841/0,424/1,712/0,864/1,72
Kronoberg 0/02/0,994/1,992/1,004/2,031/0,514/2,096/3,1710/5,349/4,8410/5,42
Norrbotten 0/00/05/2,005/2,003/1,192/0,802/0,802/0,801/0,408/3,225/2,01
Skåne 5/0,366/0,4330/2,1837/2,7222/1,6414/1,0628/2,1538/2,9538/2,9840/3,1764/5,11
Stockholm 3/0,1319/0,7952/2,1954/2,3045/1,9536/1,5963/2,8287/3,9688/4,0799/4,65100/4,79
Södermanland 1/0,333/1,008/2,694/1,363/1,0310/3,477/2,479/3,218/2,886/2,189/3,31
Uppsala 7/1,804/1,036/1,568/2,137/1,906/1,6613/3,6712/3,4418/5,2114/4,0924/7,09
Värmland 0/00/02/0,714/1,423/1,076/2,153/1,098/2,914/1,466/2,2015/5,50
Västerbotten 2/0,730/012/4,4213/4,815/1,862/0,758/3,049/3,435/1,914/1,545/1,93
Västernorrland 2/0,820/02/0,822/0,812/0,811/0,411/0,413/1,233/1,245/2,077/2,89
Västmanland 0/00/04/1,456/2,197/2,588/2,9914/5,306/2,293/1,166/2,346/2,36
Västra Götaland 36/2,0855/3,17194/11,24114/6,6728/1,6639/2,3322/1,3327/1,6555/3,4144/2,7555/3,46
Örebro 1/0,331/0,338/2,624/1,324/1,345/1,707/2,417/2,438/2,8013/4,5913/4,62
Östergötland 0/06/1,289/1,936/1,306/1,317/1,554/0,902/0,453/0,693/0,697/1,62
Totalt67/0,65119/1,15393/3,81293/2,86164/1,62160/1,60213/2,16249/2,55279/2,89293/3,07367/3,87