Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,640/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,362/0,715/1,781/0,360/00/00/02/0,711/0,36
Gotland 1/1,740/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/02/3,48
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/01/0,320/00/01/0,320/01/0,321/0,322/0,641/0,323/0,952/0,64
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/01/0,291/0,290/01/0,290/01/0,290/02/0,570/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/01/0,42
Kronoberg 1/0,520/00/00/01/0,520/00/00/00/01/0,520/01/0,52
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne 4/0,312/0,152/0,151/0,082/0,152/0,150/02/0,152/0,153/0,233/0,235/0,38
Stockholm 6/0,274/0,183/0,135/0,223/0,135/0,225/0,229/0,405/0,223/0,139/0,406/0,27
Södermanland 0/00/01/0,350/00/00/01/0,353/1,060/02/0,700/00/0
Uppsala 2/0,561/0,281/0,280/00/00/02/0,562/0,561/0,281/0,283/0,850/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,720/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/01/0,380/02/0,762/0,760/01/0,381/0,380/01/0,38
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland 0/04/1,510/00/00/00/06/2,271/0,381/0,382/0,760/00/0
Västra Götaland 1/0,060/01/0,061/0,060/02/0,121/0,064/0,245/0,303/0,183/0,181/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/01/0,340/01/0,342/0,691/0,341/0,341/0,34
Östergötland 2/0,451/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,22
Totalt17/0,1714/0,149/0,0910/0,1010/0,1017/0,1722/0,2223/0,2323/0,2321/0,2125/0,2522/0,22