Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 2/0,702/0,700/00/02/0,700/00/00/00/00/01/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,710/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,35
Halland 0/00/01/0,310/00/00/00/01/0,310/01/0,311/0,311/0,31
Jämtland 0/01/0,771/0,770/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/02/0,561/0,281/0,280/01/0,281/0,280/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,510/00/00/02/1,010/00/01/0,510/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,401/0,40
Skåne 2/0,151/0,071/0,072/0,151/0,071/0,071/0,075/0,372/0,151/0,074/0,301/0,07
Stockholm 7/0,305/0,223/0,131/0,041/0,042/0,092/0,097/0,304/0,174/0,177/0,302/0,09
Södermanland 0/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,341/0,340/00/0
Uppsala 1/0,270/02/0,540/01/0,270/00/01/0,270/01/0,271/0,270/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,361/0,360/0
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,370/01/0,373/1,120/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Västmanland 2/0,740/01/0,370/00/00/00/02/0,741/0,370/00/01/0,37
Västra Götaland 3/0,180/02/0,121/0,062/0,122/0,120/04/0,242/0,122/0,126/0,354/0,24
Örebro 1/0,330/00/00/00/01/0,330/02/0,670/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,220/00/01/0,220/00/00/01/0,221/0,221/0,221/0,22
Totalt20/0,2013/0,1312/0,126/0,0610/0,107/0,076/0,0629/0,2912/0,1212/0,1225/0,2512/0,12