Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/01/0,300/00/00/01/0,300/01/0,304/1,190/00/01/0,30
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,760/0
Jönköping 1/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/01/0,070/04/0,290/00/04/0,291/0,07
Stockholm 1/0,040/00/00/00/01/0,040/01/0,040/00/05/0,211/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/02/0,514/1,031/0,260/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,370/00/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,820/00/02/0,82
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,060/01/0,061/0,060/06/0,359/0,5213/0,755/0,296/0,350/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,21
Totalt4/0,042/0,020/01/0,011/0,013/0,038/0,0822/0,2120/0,196/0,0616/0,157/0,07